Dokumenty

Rozpočet 2018

Rozpočet 2017, fondy, výhled

Návrh rozpočtu; Návrh – střednědobý výhled

Školní řád

Dodatek ke školnímu řádu

Osvobození od tělesné výchovy

Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o uvolnění z vyučování na konci šk. roku

Složení Školské rady při ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše

Koncepce rozvoje školy v letech 2017 – 2021

ŠVP pro ZV – Škola v pohybu

Výroční zpráva 2017-2018

Autoevaluace 2018

ŠVP – školní družina

ŠVP – školní klub