Hudební škatulky

Ve čtvrtek 21. září 2017 měli žáci 1. stupně možnost vidět a hlavně slyšet pořad s názvem „Hudební škatulky“. Skupina dvou hudebníků jednoduchou, srozumitelnou a zábavnou formou dětem představila hudební styly, kterými jsou často obklopeny z médií- hlavně blues, pop, reggae a hip hop. Celý pořad provázela nejen poutavá projekce, ale hlavně živá vystoupení, kdy hudebníci hráli a zpívali ukázky nejen z vlastní tvorby, ale i kdysi velice populární písně jako „Holky z naší školky“, „Královské reggae“ aj. Během pořadu se účinkující nebáli diváky zapojovat do kreativní tvorby své „hudební dílny“ a tímto způsobem jim nenásilnou formou co nejvíce přiblížit jednotlivé hudební styly.  Žáci i paní učitelky odcházeli rozjuchaní a nadšení.

Mgr. Kamila Feiglová

IMG_2011

IMG_2014