Kroužky 2017

Od 1. 2. 2018 dochází k malým změnám v činnosti kroužků. Skladba kroužků byla navýšena o Funkční trénink – viz příloha.

KROUŽKY PŘEHLED 2

S platností od 10. 9. 2017 je možno využívat činnost klubu i v rámci denních aktivit (ve dnech PONDĚLÍ – ČTVRTEK VŽDY OD 12.30 DO 14.30 HODIN). Tuto činnost bude zajišťovat paní vychovatelka Aneta Linhartová. Učebna bude vždy upřesněna.

Ve školním roce 2017/2018 otevírá škola velké množství kroužků a klubů, které jsou mimo jiné zaměřeny také na doučování žáků – viz příloha.

KROUŽKY PŘEHLED