Night Witches and Wizards

Páteční podvečerní čas patřil srazu dětí z 2. B a 3. B, které se sešly ve školní družině ke skládání zkoušek z čarování, nasedání, startování a létání na košťatech. Dále zaklínání nemocí, vaření lektvarů proti strachu ze stezky odvahy s ukládáním hadích očí. Čarodějové a čarodějnice se losem rozdělili do tří skupin: „BROOMS“, „ RAVENS“ a „VAMPIRES“. Čekala je nelehká výroba provozuschopných košťat, bezchybného naučení startovacího rituálu, zaklínadla při nočním vaření lektvaru z tajemných bylin, dokonalého založení hadí líhně, v dílnách pak dokončení netopýrů, myší a čarodějnic, neméně důležité byly čarovné houby „Pindruše“. První letecké pokusy měly spoustu nedostatků, nastartování, orientace, udržení rovnováhy a přistávání dělalo malým čarodějnicím a čarodějům problémy.  Urputný nácvik ale přinesl úspěšné ovládnutí a nalétání prvních metrů.  Nad ohněm uvařený kouzelný lektvar proti strachu mnohým nepomohl přesto, že si i několikrát přidali. Hadí stezka po půlnoci všechny vyčerpala natolik, že v brzkých ranních hodinách padli všichni do svých kouzelných postelí, spali až do časně ranního sletu a opětovného tréninku na košťatech. Po vydatné snídani se děti pustily do zjišťování rozličných jmen čarodějnic, skládání vlastních zaklínadel a sloganů k názvům svých pracovních skupin. Výborný oběd nám připravil pan M. Novotný, ale pojídání špaget malinkou lopatou bylo náročné. Odpočinek netrval dlouho, nýbrž nás čekalo soutěžení a spousta her, které si připravily BÉČKOVÉ ČARODĚJNICE.  Domů se účastníci sletu rozletěli s certifikáty, odměnami, pavoučími muffinami a spoustou výrobků z dílen.

Poděkování patří žákyním L. Hasanové, K. Růžičkové. K. Horňákové. Dále panu M. Podskalskému a jeho dceři Markétě, P. Juricové za obětování volného denního i nočního času. Panu M. Novotnému za oběd, manželům Kepkovým za snídani.  Rodičům, kteří napekli a nakoupili ovoce a dobroty. Bylo to náročné, ale moc krásné.

Děkuji všem. Vychovatelka H. Špergová