Po škole chodil Mikuláš

V úterý 5. 12. byli žáčkové netrpěliví, jelikož se vědělo, že po škole bude chodit Mikuláš. A skutečně tomu tak bylo. Navštívil všechny třídy 1. stupně a všichni si to moc užili.