Přednáška se strážníky Městské policie

V úterý 27. března se v odpoledních hodinách uskutečnila preventivní přednáška dětem školní družiny se strážníky Městské policie Varnsdorf. V hojném počtu 114 dětí si pro ně strážníci připravili tři části. Jako první byla dětem vysvětlena náplň jejich práce: kolik mají zaměstnanců, kolik používají automobilů.                                                                                                                                                       Ve druhé části je strážníci seznámili o základních pravidlech chování ve městě, jak např. reagovat při nalezení injekční stříkačky, nebo jak se chovat k potulujícím psům.                                                                             Jako poslední byla dětem vysvětlena základní pravidla, jak se chovat při pohybu na pozemních komunikacích, a to v roli chodce – přecházení přes přechod pro chodce nebo správný pohyb po silnici v roli cyklisty. Nemalá pozornost byla také věnována významu reflexního oblečení. Co ale děti na konec zaujalo nejvíce? Ukázka služebních zbraní, pout a obušku, které patří k běžné výzbroji ochránce zákona. Všechny děti si chtěly vyzkoušet, jaký je to pocit mít pouta na ruce.                                                                                Městské policii děkujeme za velmi přínosnou přednášku, která se dětem velice líbila.

Kolektiv vychovatelek ŠD