Proč bychom se báli

na Prachovské skály…Malí turisté si ve dnech 10. – 12. června 2016 užili poslední společný víkend, neboť většina

odchází z naší školy na Gymnázium. Po čtyřletém putování po krásách našeho okolí jsme se

opět vydali směr Český ráj. Tentokrát jsme se nebáli navštívit Prachovské skály a po trase

velkého okruhu se seznámili se zajímavostmi tohoto nádherného místa. Strastiplné výstupy a

sestupy po mnoha kamenných schodech nám umožnili zhlédnutí skalních masívů, na kterých

jsme pozorovali horolezce, ale také překrásné scenérie Českého ráje z vyhlídek. Víkend jsme

si užili se vším všudy – přetahování lanem, volejbal, táboráky, zpěv s kytárkami, malování,

kvíz, práce se dřevem, příprava svačin, ale také zapojení v kuchyni. Největším zážitkem byla

ovšem noční stezka odvahy, kterou připravili někteří páťáci.

Děkuji všem rodičům, kteří nám byli nápomocni při organizaci, nebo pomohli zásobením

našich malých strávníků pečivem, sladkostmi, pitím, i těm, kteří přispívali sponzorskými

dary.

Zdeňka Damašková