Sport a pohyb dětem

Naše škola se zapojila do projektu Sport a pohyb dětem, který je realizován pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Bc. Petra Šmída. Díky tomuto projektu mohly dvě učitelky absolvovat dvoudenní seminář, škola obdržela formou darovací smlouvy pomůcky v hodnotě Kč 42 000,-, mohly začít fungovat 2 kroužky od 1. 1. 2018. Jeden kroužek je především pro žáky ze školní družiny (Sportovní hry pod vedením Ivy Forejtové), druhý je zaměřen na dívky druhého stupně (Funkční trénink pod vedením Ing. Petra Dankové).

Prezentace_Sport_a_pohyb_dětem_