Učitelé – konzultační hodiny

Konzultační hodiny jsou určeny pro rodiče žáků i pro samotné žáky. Pedagog musí být včas informován (telefonicky), aby mohl potvrdit čas a připravit si případnou dokumentaci. Uvedený čas mohou využívat žáci k dalšímu doučování, příp. doplnění učiva (dlouhodobá absence, neporozumění učivu). V tom případě si konzultační čas domlouvají s pedagogem nejpozději před první vyučovací hodinou v daný den. Konzultační hodiny nejsou totožné s doučováním. Doučování je zařazeno do Šablon II.

Přehled je umístěn zde.

Další možností k rozvoji žákovských znalostí a dovedností jsou kluby.

Přehled konzultačních hodin je ZDE.