Vánoční stromek

Krásnou soutěž připravil pro žáky školy Školní parlament. Třídy připravovaly pod vedením svých pedagogů vánoční stromeček. Byť se všichni snažili, co mohli, vyhrát mohl pouze jeden. Za první stupeň to byla třída 5. B, na druhém stupni třída 9. A. Gratulujeme!