Výukové materiály

 I-2

ČJ 4. – 5. třída
OV 6. – 8. třída

II-2

AJ 3. třída
AJ 4. třída

III-2

Fyzika 6. třída
Chemie 9. třída
Chemie, Fyzika 9. třída

Dějepis 6. třída
Dějepis 7. třída
Dějepis 9. třída

Informatika 8. třída
Informatika 9. třída 1/2
Informatika 9. třída 2/2

AJ 7. třída
AJ 8. třída
AJ 9. třída

ČJ 6. třída
ČJ 7. třída
ČJ 8. třída

Matematika 7. třída
Matematika 8. třída
Matematika 9. třída

Hudební výchova 6. – 7. třída
Hudební výchova 8. – 9. třída
Výtvarná výchova 6. – 9. třída

IV-2

Matematika – aritmetika
Matematika – geometrie

V-2

Přírodopis, Zeměpis 6. třída
Vlastivěda, Přírodověda 4. – 5. třída

VI-2

Finanční gramotnost 9. třída
Finanční gramotnost 9. třída RV PP