Zápis 2018

Vážení rodičové, zákonní zástupci. V příloze je potvrzený seznam žáků-prvňáčků, kteří nastoupí na naši školu. Připomínám, že 29. – 31. 8. můžete využít Dnů školáka (vždy od 8 do 12 hodin) pod vedením třídních učitelek. Celkový počet přijatých žáků = 44.

První ročníky 2018