Mimořádné opatření

Naše škola byla pověřena zajištěním péče o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil. Od 24. března 2020

Zápis nově

Vážení rodiče. Dle opatření ministra MŠMT sděluji následující: Organizace zápisů bez osobní přítomnosti dítěte. Podání žádosti: a) do datové schránky školy (6f4mtvu); b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem; c) poštou; d) osobní podání. Osobní podání: 28. 4. (8.00 – 11.00