Bruslení

Stejně jako v loňském roce absolvovali žáci 1. stupně v rámci hodin tělesné výchovy bruslení. Šlo o příjemné zpestření hodin. Navíc řada prvňáčků stála na bruslích poprvé. Ostatní si upevňovali pohybové dovednosti, které získali již v minulých letech. Trénink jednotlivých cvičebních

Moderní škola 4.0

Název projektu:  Průmyslová výrobní linka ANOTACE: Návrh, sestavení a oživení fiktivní výrobní linky. Výrobní linka bude sestávat z řídicího systému, senzorů a akčních členů a bude realizovat fiktivní výrobní operace. Při návrhu řídícího předpisu výrobní linky bude využito prostředků dle standardu