Žákovský parlament vyhlásil vánoční soutěž o nejdelší papírový řetěz. Ve čtvrtek 20. 12. tedy třídy stříhaly, lepily…Musely spěchat, protože na výrobu řetězu měly pouze 45 minut. Po obědě nastalo velké měření. Nejdelším řetězům nestačila ani dlouhá chodba v 1. patře. Některé výkonné lepiče čekalo zklamání, když se jim řetěz při měření přetrhl. Podmínky soutěže totiž požadovaly řetěz vcelku. Nakonec ve třech kategoriích (1. – 2. třídy, 3. – 5. třídy a 2. stupeň) vyhrály třídy: 2. B, 4. A a 8. A.

     Pro úspěch v soutěži byla zásadní zvolená strategie, a tak třídy, které si dokázaly dobře zorganizovat společný postup, byly ve výhodě. Žákovský parlament gratuluje nejen vítězům, ale také každé třídě, která při lepení zažila pospolitost společné práce.

Za školní parlament A. Valešová

Vánoční lepení