Vedle úspěchů, které sbíráme v soutěžích a olympiádách, jsou naši žáčkové pilní i ve sběru tříděného odpadu. Jak tato soutěž dopadla ve druhém čtvrtletí? Viz příloha

Motivací pro všechny může být nejen drobné ocenění za jednotlivá čtvrtletí, ale také možnost účasti na letním táboře v Jizerských horách (5. – 9. 8. 2019).

Tříděný odpad