Školní rok 2018/2019 nám vkročil do druhé poloviny. Ta je pro naši školu spjata s řadou aktivit – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, PROJEKTOVÉ DNY, ŠKOLA V PŘÍRODĚ, CYKLOTURISTIKA, DEN DĚTÍ, ŠKOLNÍ AKADEMIE, DEN ŠKOLNÍ RADOSTI. Pro děti a žáky je však také důležitou součástí jejich dalšího vývoje a vzdělávání. Z organizačních důvodů – zajištění dostatečného počtu míst pro žáky stávajících pátých ročníků – nás čeká výrazná změna. Pro školní rok 2019/2020 bude otevřen pouze jeden první ročník. I tak není důvod k nějakým obavám. Převážná část dětí k nám přijata bude. Důležité je k zápisu k nám dorazit. Naopak šesté ročníky budou rozšířeny o jednu třídu. Namísto současných 2 šestých ročníků, budou otevřeny třídy 3. I nadále se však škola profiluje svým zaměřením: studijní třída – navýšená dotace hodin přírodovědných předmětů (podmínky přijetí: viz sekce Pro rodiče: a) přihláška; b) pokyny; c) zkušební verze), běžná třída – navýšená dotace tělesné výchovy (forma prevence). Rodiče žáků pátých ročníků z jiných škol s přáním přihlásit dceru x syna do běžné třídy prosím, aby s žádostí o  přestup vyčkali do období po zápisu a přijímacím řízení. To proběhne v jeden den – 24. dubna 2019. Dotazy: info@zs-namesti.cz; tel: 737 236 953

Zápis do 1. tříd 2019
Jak můžete pomoci svým dětem
Desatero

Školní rok 2019/2020