5. února 2019 se v Děčíně konala okresní olympiáda z anglického jazyka. ZŠ náměstí E. Beneše měla v rámci každé kategorie (6. – 7. třída, 8. – 9. třída) po jednom pověstném želízku v ohni. A nutno dodat, že jsme neodjížděli zklamáni. Jan Heinzel z 8. A totiž díky své výborné angličtině získal první místo! V loňském roce skončil Honza druhý, a proto jsme i letos doufali ve vavříny. Prvním místem v okresní olympiádě potvrdil svůj, nebojím se napsat, fenomenální um a sama porota složená z odborníků na anglický jazyk se velmi uznale vyjádřila o jeho přízvuku. Honza se zajisté zapisuje do historie naší školy zlatým písmem. Gratulujeme! Uznání za snahu a účast patří Petru Švancarovi ze 7. A, který dosáhnul na pěkné desáté místo, získal cenné nové zkušenosti a školu reprezentoval opravdu vzorně.

Mgr. Ondřej Louka

Není to však jediný úspěch. V dosavadním průběhu okresních kol v olympiádách v jednotlivých předmětech jsme uspěli:

Dějepis: Lukáš Richter = 8. místo – úspěšný řešitel

Matematika: Ema Rosová = 3. místo; Václav Tillner = 6. místo

Výrazný úspěch