Od školního roku 2018/2019 žáci druhého stupně začínají plnit „Atletický odznak zdatnosti“. Každý žák absolvuje ve stanoveném období – v letošním roce březen – květen – 4 disciplíny (60 metrů, 300 metrů, skok daleký a hod míčkem, resp. vrh koulí). Z každé disciplíny získává určitý počet bodů, po součtu může dosáhnout na jednotlivý stupeň odznaku: zlatý, stříbrný, bronzový. Přehled tabulek je dispozici na sportovních nástěnkách. Odznaky AOZ budou slavnostně předávány na konci školního roku.

Plnění odznaku má svou výhodu i v tom, že každý žák může tzv. „nahnat“ body svou dominantní disciplínou.

Věřím, že plnění AOZ je dobrou motivací pro každého žáka a plnění se stane zálibou i podnětem k dosahování co nejlepších výkonů.

Plníme AOZ