Dvě starší a tři mladší žákyně jely v úterý 12. 3. 2019 reprezentovat naši školu do Děčína na okresní finále ve sportovní gymnastice. Děvčata, která pilně trénovala ještě před zahájením soutěže pod vedením Mgr. Lukáše Hůly a Ing. Petry Dankové, soutěžila ve třech disciplínách. Přeskok, hrazda a prostná. Jen dvě družstva vystupovala při prostných s hudbou, jedním z nich byla naše děvčata. Každá disciplína byla bodována maximálně 10 body, součet těchto bodů dával výsledek v konečném hodnocení. Z celkem 46 závodnic v kategorii mladších žákyní obsadila Karolína Lukešová 10. místo, Markéta Bartlová 13. místo a Anna Litavová 19. místo. Jako družstvo se tak dívky umístily na 6. místě z 9 týmů. V kategorii starších žákyň soutěžilo celkem 37 závodnic, přičemž nejlepšího umístění dosáhla Marie Tillnerová (6. místo), Andrea Vu (10. místo). Jelikož jsme v této kategorii měly pouze dvě zástupkyně, nemohly jsme být hodnoceny jako tým.

Všem děvčatům patří obrovská gratulace a poděkování za reprezentování naší školy.

Ing. Petra Danková

Okresní finále ve sport. gymnastice