Rok se sešel s rokem a naše škola připravuje stále oblíbenější Den otevřených dveří. I v letošním roce bude možno navštívit dílničky v jednotlivých učebnách, ve školní družině, v klubu, či vystoupení našich žáků (celkem 3 x za odpoledne). Bude se také možno seznámit s podmínkami zápisu do prvního ročníku, s přijímacím řízením do studijní třídy, s přijetím do třídy běžné. Projít se po chodbách, nasát atmosféru naší školy, která v tento den bude provoněna žáky připravenými dobrůtkami. Neváhejte a zastavte se – Škola v pohybu je tu pro vás!

Přehled dílen a vystoupení.

Den otevřených dveří