Ve čtvrtek 14. března se žáci 5. A a 4. A zúčastnili v tělocvičně pod náměstím akce „FAČR“ . Pod vedením pana instruktora Zdražila si žáci zábavnou formou vyzkoušeli silové cviky, cviky na nářadí, hry s míči a také otestovali svou fyzičku. Aktivity byly zaměřeny na spolupráci a podporu týmového ducha. Vybrané činnosti měly v žácích probudit chuť a radost z pohybu a to se také podařilo. 

Šárka Kocůrková 

Den s FAČRem