Dne 10. dubna byli naši třeťáci pozváni do Městské knihovny na besedu se spisovatelem Janem Opatřilem, který píše knížky pro děti. Naši žáci byli přivítáni mladým spisovatelem, který jim představil svou knihu Kapřík Metlík (zatím 4 díly). Jelikož je spisovatel zároveň i ilustrátor svých děl, vyprávěl také o tom, jak obrázky vznikaly a jakou techniku použil v jednotlivých knihách.  Pan Opatřil je také vášnivý rybář, takže se děti dozvěděly i zajímavosti ze života ryb. Došlo i na autorské čtení, při kterém nikdo ani nedutal. Nakonec si děti mohly zakoupit u autora vlastnoručně podepsanou knihu s věnováním a drobné propagační předměty k jeho knihám.

Dětem se beseda velmi líbila a hned po příchodu do školy si někteří už v nových knihách četly. 

J.Tillnerová. M. Vojtová

Beseda se spisovatelem