Kurz chování a jednání za mimořádných situací (pro dříve narozené = branné cvičení) proběhl na naší škole ve čtvrtek 16. 5. 2019. Vzhledem k vývoji počasí v květnu ještě v relativně příhodných podmínkách. Součástí kurzu je mimo přesunu také zdravověda, orientace v terénu, rozdělání ohně – vždy odstupňovaně dle ročníku. Každá třída – skupina se vydala jiným směrem, aby plnila jednotlivé úkoly. Jen škoda že ne každý pojal tento kurz jako nedílnou součást výuky (řada omluvenek na poslední chvíli – rodinné důvody, osobní důvody, lehká nevolnost apod.) i jako zpestření výuky praktickými ukázkami.

Zpráva za 8. B: kurz proběhl podle plánu, nejprve jsme do 9 hodin probírali zdravovědu ve třídě, pak jsme se vydali na cestu. Podle mapy jsme prošli stanovenou trasu až k Hraničnímu buku, kde jsme zahájili stopovanou spojenou s úkoly. Děti kurz zvládly bez problémů.

Kurz chování a jednání za mimořádných okolností s „trochou“ prevence v 7.A:

Po úspěšném zvládnutí požárního poplachu a zopakování základních informací o jednotlivých složkách záchranného systému jsme se vydali na místní oddělení státní policie. Z poutavého vyprávění paní policistky jsme se dozvěděli zajímavé informace o tom, jak probíhá dopadení, zadržení i výslech pachatelů. Žáci si mohli na „vlastní kůži“ vyzkoušet celu předběžného zadržení, „otěžkali“ si policejní pistoli i neprůstřelnou vestu. Všem se dostalo varování o současném trendu mládeže – organizování rvaček, přihlížení jim, natáčení a umísťování na sociální sítě. Policie toto chování hodnotí jako výtržnictví a i přesto, že jsou iniciátoři nezletilí, jsou odsouzeni za tento trestný čin příslušným soudem (za účasti OSPOD) a rozsudek je zanesen do jejich trestního rejstříku. V závěru kurzu jsme si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci v různých modelových situacích.

Jitka Hurtová, třídní učitelka

Třída 6. B se stejně jako ostatní třídy naší školy, v rámci Kurzu chování a jednání za mimořádných situací, nejprve zúčastnila ranního požárního poplachu. Poté jsme se ve třídě rozdělili na dvě skupiny a pomocí stopované jsme došli až na Hraniční buk. V rámci stopované dostávaly děti otázky ze zdravovědy. Obě skupiny uspěly se svými znalostmi, a tak jsme přestoupili k modelové situaci. Aniž by cokoli tušily, jedna z vyučujících nečekaně zkolabovala a děti ihned přistoupily k její záchraně. Celou třídu musíme pochválit za úspěšné zvládnutí situace a pohodově strávený den. Ing. Petra Danková, Mgr. Šárka Kocůrková

Kurz jednání a chování za mimořádných situací 2019 – 7. B

Čtvrteční ráno začalo poplachem ve škole, kde si žáci zopakovali, kudy a jak se dostává organizovaně z budovy školy v případě nouze. Poté proběhlo zopakování důležitých telefonních čísel a teoretických principů první pomoci. Následně se žáci vydali do terénu, kde si na několika modelových situacích principy první pomoci vyzkoušeli. Každá modelová situace byla poté rozebrána a bylo řečeno, jak by první pomoc měla správně vypadat. Žáci po celou dobu v terénu fungovali a pracovali bez větších problémů. Jedinou výtku mám k jejich přípravě. Žáci předem věděli, že se do terénu půjde, mohli sledovat počasí v předchozích dnech, které bylo deštivé, a přesto se dalo na prstech jedné ruky spočítat žáky, kteří měli na sobě vhodné oblečení. Přesto věřím, že si každý z opakování první pomoci alespoň malou část odnesl a až nastane situace, budou vědět jak se zachovat.

Mgr. Lukáš Hůla (TU)

Byl vyhlášen požární poplach!

Dne 16. 5. proběhl na naší škole „Kurz chování a jednání za mimořádných událostí“. První až třetí třídy si, jako každý rok, společně s celou školou, vyzkoušeli evakuaci budovy při cvičném poplachu. Žáci si zopakovali čísla tísňového volání, druhy poplachů a základy zdravovědy. A pak se vydali do terénu. Cestou plnili různé úkoly, učili se chránit přírodu, poznávat zvířata i rostliny a vyhledávat v krajině orientační body. Do školy se skupiny vrátily sice unaveny, ale s vědomím, že pro splnění úkolů udělaly maximum.

Kurz chování a …