Poslední květnový čtvrtek jsme se za slunečného počasí vydali na exkurzi po Kyjovském údolí. Třídy 6. A a 6. B spolu se svými třídními učiteli dostaly každá svou průvodkyni a vydaly se na předem určenou trasu nejen v Kyjovském údolí, ale i po Köglerově naučné stezce. Každá třída jiným směrem. Mimo krásných výhledů  děti vyslechly od průvodkyň spoustu zajímavostí o vzniku Kyjovského údolí, místní fauně, floře a historii. Naši žáci dostali od průvodkyň velkou pochvalu za aktivitu a sdílení informací, odměnou jim byly brožury a samolepky, které na konci výpravy obdrželi.

Exkurze přispěla k obohacení znalostí našeho regionu i k praktickým vědomostem, které žáci určitě uplatní v běžné výuce.

Program byl hrazen z projektu MAP vzdělávání pro SO ORP Rumburk a SO ORP Varnsdorf, který je spolufinancovaný EU-ESIF prostřednictvím OP VVV.

Ing. Petra Danková, Mgr. Tomáš Šmidílek.

V Kyjovském údolí