Den dětské radosti, který se uskutečnil na zahradě u ŠD 13. 6. 2019 byl, díky počasí, napjatý až do poslední chvíle. Déšť, který strašil už od rána, nás nechal v klidu bez kapky uskutečnit odpolední soutěžení s rodiči. V počtu 97 dětí v doprovodu rodičů jsme mohli zahájit soutěžní odpoledne dětí s rodiči, ke kterému nám po celou dobu hrála hudba. Soutěže si pro děti připravily vychovatelky ŠD a za pomoci učitelek a pomocníků vše vypuklo. Nechyběl tu ani stánek s občerstvením a drobnými dárky. Čeho si děti užívaly nejvíce, byl skákací hrad, který byl neustále v obležení. Soutěžní odpoledne uzavřelo vyhodnocení, kde všechny děti byly oceněny drobnou hračkou. Děkujeme všem za přípravu a věřím, že se den konaný pro děti všem líbil. Za rok se budeme opět těšit.

Kolektiv vychovatelek ŠD a učitelek

Den dětí