Máme pondělí 2. září 2019 a náměstí E. Beneše se zaplnilo žáky. Začíná nový školní rok 2019/2020. Do školy vstupuje řada známých tváří, mezi nimi však můžeme zahlédnout, v doprovodu svých rodičů, obličejíky plné očekávání a zájmu. Naše prvňáčky. Přejeme jim, aby tento významný den pro ně zůstal hezkou vzpomínkou, aby nejen na první dny ve škole vzpomínali jen v dobrém. Takže hurá za prvními písmenky a čísly!

Zahájeno!