V rámci projektu „Po stopách Židů aneb Zmizelí sousedé na českých školách“ se na naší škole uskutečnila pro deváté ročníky zajímavá přednáška pod vedením lektora pana Hejreta. Hlavními tématy byly: a) historie židovského národa; b) holocaust; c) kultura, tradice a zvyky Židů; d) beseda. Beseda byla založena především na dotazech žáků (a že jich nebylo málo). Pan lektor byl překvapen přístupem i aktivitou žáků a slovy: „Vaši žáci jsou velmi aktivní, většina má přehled, některé dotazy mě překvapily svou úrovní“, potěšil ředitele školy.

Davidova hvězda