Jelikož sběr tříděného odpadu je na naší škole součástí soutěže (a tudíž musíme dodržovat pokyny organizátorů soutěže), připomínám a informuji, co sbíráme:

Papír – noviny, časopisy, kancelářský papír – pokud tento papír bude skartovaný, ukládejte ho do pytlů. V žádném případě NE papírové ubrousky! Plast – PET lahve, jiné směsné plasty než PET lahve od nápojů NE!

Tříděný odpad