V pátek 1. listopadu byl pro řadu žáků naší školy vskutku zajímavý. U zadního vchodu školy zaparkoval autobus s označením EDUBUS. Jedná se o unikátní mobilní polytechnickou laboratoř pro školy. Žáci si mohou prakticky vyzkoušet řadu novinek, které se váží na fyziku, chemii, informatiku. Naše škola vybrala pro žáky 2 programy.

  1. Když je led suchý…

Co vše dokáže látka, jejíž teplota se blíží -80°C? CO2 v pevném skupenství je zajímavým materiálem pro bádání. V semináři děti pochopí sublimaci, vyzkouší, jak je to s hustotou plynného oxidu uhličitého a zažijí řadu efektních pokusů, které suchý led umožňuje provést.

2. Roboti z autobusu

V tomto vzdělávacím bloku si žáci propojí stavebnici Lego WeDo s tabletem a díky jednoduchému programovacímu jazyku si vyzkouší naprogramovat svého robota, aby plnil předem dané zadání. Tato činnost vede k pozitivnímu vztahu nejen k programování, ale rozvíjí kreativitu, komunikaci, jazykové dovednosti a logiku.

„Když je led suchý“ si vyzkoušeli žáci 6. C (Mgr. Lucie Bujárková) a badatelský kroužek (Mgr. Kateřina Adamová), „Roboty z autobusu“ žáci 6. A (Jana Skořepová) a 7. A (Mgr. Tomáš Šmidílek).

Dopolední program pro žáky připravil Mgr. David Bílek (Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání,  z.s.) za organizačního přispění MAS – Český sever, z.s.

EDUBUS 2019