Žáci, kteří v průběhu roku nasbírají nejvíce lesních plodů (již vyhodnoceno) či tříděného odpadu, se mohou zúčastnit letního tábora – zdarma. Ten se uskuteční ve dnech 3. – 7. 8. 2020!

Letní tábor 2020