Návštěvní den SRPDŠ se uskuteční v pondělí 18. listopadu od 16.00 do 17.30 hodin. Třídy 5. A, B mají společné zahájení v 16.00 hodin v učebně INF I. Schůzka třídních důvěrníků se koná od 17 hodin ve sborovně.

SRPDŠ