Jako každý rok, tak i letos, absolvovali žáci 1. – 5. tříd v rámci tělesné výchovy plavecký výcvik. Náplní tohoto základního kurzu je získat plavecké dovednosti a návyky, naučit se nebo zdokonalit jednotlivé plavecké styly a především zbavit se obav a strachu z vody. Pod vedením oblíbených instruktorek plavání si děti nenásilnou a zábavnou formou osvojovaly základní plavecké dovednosti, orientaci pod vodou, výdechy do vody, splývavé polohy na zádech i bříšku, potápění s lovením předmětů i skoky do vody. Při hodinách využívaly různé pomůcky, které dětem usnadňovaly a zpestřovaly samotnou výuku. Čtvrťáci prošli také výukou první pomoci ve vodě a vyzkoušeli si, jak se „plave“ v oblečení. Závěrečná hodina byla plná závodů, skoků a nechyběla ani jízda na tobogánu a vířivka plná bublinek. Všechny děti plavecký výcvik zvládly a byly oceněny ,,Mokrým vysvědčením“.                

Kamila Feiglová

Ve vodě jsme jako doma