Dne 18.dubna se žáci 1.třídy zúčastnili besedy se známým ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem v Městské knihovně ve Varnsdorfu. Nebyla to ale běžná beseda, jak bychom čekali. Byla to opravdová interaktivní show. Pan ilustrátor měl pro děti připravené pásmo známých pohádek. Při jejich prezentaci úžasně využíval intonaci hlasu a sršel humorem. Na magnetickou tabuli přikládal obrázky, které dokresloval on i děti. Celý program propojoval vzdělávacími prvky. Zapojil žáky i paní učitelky. Všichni se výborně bavili            a velmi ochotně s panem ilustrátorem spolupracovali. Beseda se nám moc líbila a my se těšíme na další návštěvu knihovny. Děti odcházely nadšené a na památku si odnesly nejen pěkné zážitky, ale  i autogram – obrázek dudka, nakreslený přímo na své ruce.                

Kamila Feiglová   

Beseda v knihovně