V letošním roce velmi aktivní členové školního parlamentu vyhlásili začátkem prosince novou soutěž. Kreslilo a malovalo se ve třech kategoriích, a dětem se obrázky moc povedly. I když byly všechny moc hezké, přece jen došlo k vyhodnocení (hodnotili členové parlamentu):

1. – 2. třídy:

1. místo: Derek Lorenc 2. A

2. místo: Tereza Olivová 2. B

3. místo: Kamila Beranová 2. A

3. – 5. třídy:

1. místo: Daniela Procházková 5. B

2. místo: Anna Marková 5. B

3. místo: Eliška Holubová 4. B

2. stupeň:

1. místo: Simona Denková 6. C

2. místo: Adam Richter 6. A

3. místo: Julie Švirbelová 7. B

Jak si představuji Ježíška