V době konání zimního kurzu nebudou v uvedeném období přítomni tito vyučující: Václav Zemler, Lukáš Hůla, Aneta Linhartová a Blanka Plocarová. Z toho důvodu se nebudou konat ani odpolední zájmové kroužky!

Provoz 6. – 10. 1. 2020