Dne 13. 1. 2020 se školního kola Skřivánka zúčastnilo 9 dětí z 1. stupně a 3 děti z 2. stupně. Všichni zazpívali lidovou a libovolnou písničku. Do městského kola v kategorii A1 postoupila Ella Müllerová z 1. třídy a Natálie Iblová z 4. B, v kategorii B1 Kristýna Hrabčáková ze 7. A a Michal Deus z 6. C.

Městské kolo se konalo 27. 1. 2020. V  kategorii A1 zvítězila Ella Müllerová s postupem do okresního kola v Děčíně, Natálie Iblová skončila na 3. místě. Kristýna Hrabčáková se bohužel pro nemoc nedostavila a Michal Deus obsadil pěkné 3. místo.

Další zúčastnění žáci naší školy (zpívající v ZUŠ): Tereza Drančáková (4. B) a Zdena Lahučká (4. A)

Všem byla vyslovena pochvala a uznání za pěkné výkony.

Mgr. Jana Tillnerová

Karlovarský skřivánek