Naše škola využila příležitost a získala na zkoušku sadu ozobotů, které bude čtrnáct dní využívat ve výuce. Jedná se o miniaturního interaktivního robota, který rozvíjí kreativitu a logické myšlení žáků. Je to pomůcka, která slouží pro pochopení jednoduchých algoritmů, programovacích kódů i základů robotiky. Žáci s robotem pracují samostatně či ve dvojicích a pomocí barev, pracovních listů či počítače ho naprogramují tak, aby dělal přesně to, co má. Využití naleznou nejen v informatice, ale i v dalších předmětech.

Realizováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk (MAP II) CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704

Mgr. Tomáš Šmidílek

Ozoboti do školy