Ve dnech 18. a 19. 2 února se naši žáci činili. Ella Müllerová (1. A), Tereza Drančáková (4. B) a Michal Deus (6. C) zkusili své štěstí ve zpěvu v okresním kole Karlovarského skřivánka v Děčíně. Bojovali statečně, Ella zpívala i přes velké zdravotní indispozice, ale do vyšších kol nepostoupil nikdo.

19. 2. se také konalo městské kolo recitační soutěže Dětská scéna 2020. I tam jsme měli svá želízka v ohni. V 1. kategorii (2. – 3. třída) nás reprezentovala Radka Ramešová z 2. B a Tereza Herciková z 3. A. V 2. kategorii (4. – 5. třída) přednášely básničky Eliška Holubová a Amélie Strýčková – obě ze 4. B.

Všechny dívky získaly čestná uznání.

Letošním snaživcům gratulujeme k výkonům a příští rok zpíváme a přednášíme znovu!

Mgr. Jana Tillnerová

Skřivánek a Dětská scéna