V rámci preventivního programu se žáci 3. až 9. ročníků zúčastnili besed na témata související s bezpečným „pohybem“ na internetu. Dozvěděli se například, jaká jsou rizika a nebezpečí on – line her, jak vznikají závislosti a jaký dopad mají na zdraví a život člověka. Proto apelujeme i na vás, na rodiče – mějte volný čas svých dětí pod kontrolou a věřte, že internet není jen zdrojem nových informací, ale i místem, kde jsou vaše děti v nebezpečí.

Jitka Hurtová, metodik prevence

Prevence