Vážení rodiče. Dle opatření ministra MŠMT sděluji následující:

  1. Organizace zápisů bez osobní přítomnosti dítěte.
  2. Podání žádosti: a) do datové schránky školy (6f4mtvu); b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem; c) poštou; d) osobní podání.
  3. Osobní podání: 28. 4. (8.00 – 11.00 hodin), 29. 4. (14.00 – 17.00 hodin).
  4. Náležitosti žádosti: jméno a příjmení dítěte; datum narození, místo trvalého pobytu; označení správního orgánu (konkrétní ZŠ); kopie rodného listu; podpis osoby, která podává žádost + jméno a příjmení zástupce (rodiče); místo trvalého pobytu tohoto zástupce.
  5. V případě podání žádosti jinou formou než osobní, pak v termínu období zápisů: 1. 4. – 30. 4. 2020!

Žádost k přijetí

Zápis nově