Vážení rodiče. Právě nastal vhodný čas k odevzdání přihlášky do třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů a INF pro školní rok 2020/2021. V aktuálním školním roce jsme spokojeni s prací ve studijních třídách 6. A, 7. A i 9. A, ve kterých se profilují žáci se zájmem a snahou o co nejlepší výsledky (výsledky školních testování, národního testování SCIO, školní výsledky, olympiády – krajská kola). Očekávaný počet přijímaných žáků do nové třídy je maximálně 25. Tento počet bude ovlivněn počtem žáků s průměrem 1,2 v pololetí 5. ročníku i počtem úspěšných řešitelů u přijímacího řízení dne 29. dubna 2020. Třída se nedoplňuje do plného stavu, rozhodující je splnění kritérií. Další informace najdete ve složce “Pro rodiče – pro 5. ročník”. Děkuji VZ

Přijímací řízení do šestých ročníků