Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o přerušení výuky na základních školách s platností od 11. 3. 2020. Rodiče jsou povinni sledovat média s informací o znovuotevření škol. Tato informace bude na tomto webu i na vývěsce školy. Vzhledem k tomu, že nevíme, jak dlouho bude přerušení trvat, bude pro studijní účely zřízena sekce pro jednotlivé třídy a předměty, kde žáci mohou zpracovávat informace a úkoly zadané jednotlivými vyučujícími.

Rodiče, kteří budou pečovat o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, si na ředitelství školy budou moci vyzvednout „Potvrzení o uzavření školy“. Předem se informujte o přítomnosti zástupce školy: 737 236 953

PŘERUŠENÍ VÝUKY