Vážení. Pokud budete požadovat navrácení poplatku za školní družinu (poměrná část za období přerušení výuky), pak vyúčtování bude realizováno po návratu žáků do školy. S požadavkem se obracejte na hospodářku školy paní Alenu Šťastnou. Děkuji!

Školní družina