NOVĚ! Vážení rodiče, žáci. Vzhledem k tomu, že nebylo ze známých důvodů stanoveno datum otevření škol, přistoupil jsem na alternativu přijetí žáka do studijní třídy na základě prospěchu v pololetí 5. ročníku. Žák, který skončil v pololetí 5. ročníku do průměru 1,5 včetně, je přijat. Oficiální rozhodnutí o přijetí x nepřijetí bude zveřejněno na našich webových stránkách a na vývěsce školy nejpozději do 30. 4. 2020 pod registračním číslem žáka. Omlouvám se tímto žákům, kteří, i přes nepříznivý průměr v pololetí, chtěli uspět u přijímacího řízení. Pro ně je však připraveno tzv. druhé kolo na doplnění stavu ve studijní třídě (na základě úspěšně zvládnuté práce). Druhé kolo se uskuteční v termínu 24. – 28. 8. 2020. Přesný termín bude včas zveřejněn na našich stránkách a zaslán formou SMS. Zadané práce budou vycházet ze zkušební verze.

Do běžné třídy z důvodu plné kapacity nepřijímáme nové žáky.

Přijímací řízení do šestých ročníků