Vážení rodiče. V systému Bakalářů máte zpřístupněny výsledky žáků. Od 11. 3. 2020 se snažíme vycházet vstříc potřebám žáků i rodičů (viz webové stránky, on-line výuka přes google učebnu). Pro žáky, kteří nedisponují PC či internetem, poskytujeme materiály v tištěné podobě. Jsme dohodnuti na případných konzultacích pro rodiče (na vyzvání pedagogem, příp. na vlastní žádost). V případě otevření škol pro malé skupiny 2. stupně ZŠ od 1. 6. 2020 budou konzultace nabízeny i žákům – samozřejmě vše za dodržení všech hygienických a bezpečnostních hledisek. Klasifikace za 1. čtvrtletí zohledňuje: dosavadní zájem žáka o předmět; číselnou klasifikaci do 10. 3. 2020; formativní hodnocení v době přerušení výuky; zájem žáka o předmět, resp. nabízenou alternativní výuku; respektování individuálních podmínek na domácí přípravu; kontakt s vyučujícím – zpětná vazba. Vězte, že jsme si vědomi, jak těžkým obdobím prochází celá společnost. Tedy včetně vás – rodičů, ale i nás – pedagogů. Važme si svého zdraví, ale i možnosti se vzdělávat!

Bakaláři