Naše škola byla pověřena zajištěním péče o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil.

Od 24. března 2020 se zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let vztahuje i na děti, jejich zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce.

S platností od 16. 4. 2020 se nezbytná péče o děti ve věku od 3 do 10 let vztahuje i na děti zaměstnanců Úřadu práce ČR a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení.

V případě potřeby pište na: zemler@zs-namesti.eu, nebo volejte: 737 236 53

Mimořádné opatření