NÍŽE UVEDENÉ SE TÝKÁ TAKÉ 4. – 5. ROČNÍKŮ!!!S PLATNOSTÍ OD 1. DUBNA 2020 BUDOU VEŠKERÉ MATERIÁLY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ K DISPOZICI NA GOOGLU UČEBNÁCH!! PŘIPOMÍNÁM, ŽE ŽÁK SI OD SVÉHO TŘÍDNÍHO UČITELE VYŽÁDÁ PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE!! VÝUKA PRO 4. – 9. ROČNÍK BUDE V „DOKUMENTECH PRO DOMÁCÍ VÝUKU“ NEJDÉLE DO 5. DUBNA, POTÉ BUDOU VÝUKOVÉ MATERIÁLY K DISPOZICI POUZE V GOOGLU UČEBNÁCH.

NOVĚ – ON-LINE! Žáci 2. stupně si vyžádají přihlašovací údaje u svých třídních učitelů ke školnímu googlu účtu, kde bude probíhat výuka (materiály, videokonference, google meet). DOPORUČENÍ PRO RODIČE: děti by měly mít režim – dopoledne samostatná výuka, splnění požadavků, nově kontakty s vyučujícím (jako režim ve škole). Na rodičích pak odpoledne bude kontrola, přezkoušení.

Vážení rodiče. Nacházíme se v nouzovém stavu. Všem nám jde hlavně o zdraví. I přes to si dovoluji Vás informovat o několika základních bodech:

a) Nevíme, kdy se žáci budou moci vrátit do lavic a začne přímá výuka.

b) Z toho důvodu se pravidelně scházíme (učitelé), abychom mohli různým způsobem vyjít vstříc žákům.

c) Pro žáky je na našem webu připraven jednotlivými vyučujícími soubor opakování, dokumentů, materiálů tak, aby většinu mohli žáci splnit sami bez přítomnosti a dohledu rodiče (i s ohledem na věk, složení třídy, její schopnosti).

d) Materiály k domácí výuce nemohou nahradit přímou výuku ve škole, navíc ne všechny děti jsou tak pečlivé, aby si zopakovali, přečetli, zapsali; současně ne všichni mají přístup k webu. Zasílané materiály jsou zaměřeny především na opakování. V případě dotazů kontaktujte přímo jednotlivé učitele – viz mailový seznam učitelů (konzultační hodiny).

e) K on-line výuce: tak jako žáci nemají přístup na web, nebudou mít přístup ani k on-line výuce. Zatím vše řešíme zasílanými dokumenty, materiály, odkazy. Navíc na programu televize je řada pořadů rozvíjejících znalosti a dovednosti žáků.

f) Čekáme na další pokyny MŠMT, ale již nyní mohu sdělit následující: 1) zřejmě dojde k prodloužení školního roku; 2) škola zredukuje učivo; 3) část učiva může být přesunuta do následného postupného ročníku.

Doporučení: Vy rodiče naučte své děti pravidelnosti – ať každý den věnují část svého času opakování, sledování dokumentů, četbě, rozšiřování společenského přehledu. My učitelé se budeme snažit učivo nastavit tak, aby splnění jednotlivých úkolů zvládli sami. I když na druhou stranu je moc hezké, když rodič s dítětem spolupracuje a pomáhá – rozvíjíte tím vzájemnou komunikaci, důvěru, spolupráci!

Domácí výuka