Nově. Bohužel z personálních důvodů dochází k úpravě hodin příprav na přijímací řízení – deváté ročníky. Z toho důvodu je rozvržení hodin posunuto s platností od středy 13. 5.

Vážení. V přílohách jsou uvedeny všechny informace a pokyny. Prosím o jejich respektování. Zákonní zástupci informují školu o zařazení žáka do skupiny: deváté ročníky nejpozději do 7. 5. 2020, první stupeň do 18. 5. 2020. Informaci podávejte na telefonní číslo: 722 066 033 nebo 736 754 609 s uvedením jména a třídy (v čase 7.30 – 11.00 hodin). Jelikož skupiny jsou neměnné, je možno žáka zařadit vždy k dotčenému datu: 1. deváté ročníky k 11. 5. 2020; 2. první stupeň k 25. 5. 2020. Podmínkou je vyplněné prohlášení (možno vyplnit první den při vstupu do školy).

Prohlášení
Základní pokyny
Znovuotevření školy pro 1. stupeň
Znovuotevření školy pro 9. ročník – úprava

Znovuotevření školy