Vážení. Přinášíme základní pokyny včetně rozvrhů jednotlivých skupin (viz příloha).

  1. Vstup do školy bude možný ve dvou skupinách: a) 1. – 3. ročník v 7.30 – 7.45 hodin; b) 4. – 5. ročník v 7.45 – 8.00 hodin.
  2. Při vstupu odevzdávají žáci, případně zákonní zástupci „Prohlášení“ (mohou i vyplnit na místě). Do budovy mají přístup pouze žáci. Týká se i odpoledního vyzvedávání (po obědě, resp. ze školní skupiny – družiny).
  3. Školní skupiny – odpolední činnost: zástupci 1. – 3. ročníků si s přítomnými vychovatelkami domluví účast ve skupině a čas vyzvedávání. Zatím je skupin činnost zajištěna do 15.00 hodin.

Rozvrhy hodin

Znovuotevření – první stupeň