Ve dnech 3. – 7. srpna pořádá škola letní tábor pro žáky, kteří byli úspěšní ve sběru tříděného odpadu nebo sběru lesních plodů. Seznam žáků, pokyny a přihláška – viz příloha. Tábor je pro žáky zcela zdarma a závaznou přihlášku je nutné odevzdat nejpozději 10. června. Potvrzení o bezinfekčnosti žáka budou zákonní zástupci potvrzovat při před odjezdem 3. srpna.

Seznam žáků
Pokyny
Souhlas zákonného zástupce

Tábor bude